zondag 19 april 2015

De grootheid van Gods genade

Efeziƫrs 1:6
‘ .. tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.’

De grootste ontdekking die een mens kan doen in zijn leven is Gods genade. En de grootste moeite die een mens heeft is die genade aan te nemen. We kunnen het moeilijk geloven, dat God ons geen lijstje met eisen voorhoudt, maar zijn genade. Hij schenkt ons die onverdiende gunst in zijn geliefde Zoon, Jezus. De grootheid van Gods liefde en genade is bewezen aan het kruis. Daar is voorgoed afgerekend met onze tekortkomingen en zonden, God heeft ze voorgoed weggedaan – WEGGEDAAN – en Hij gedenkt ze niet meer. God stelt ook achteraf geen voorwaarden aan zijn genade. Hij legt ook achteraf geen eisen op, maar wil dat we de grootheid van zijn genade gaan zien. God geniet ervan dat Hij nu onvolmaakte mensen rechtvaardig kan verklaren op grond van zijn genade. De eer gaat naar Hem en zijn geliefde Zoon.