dinsdag 14 april 2015

De tijd van je leven

Prediker 3:1
‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.’

God heeft in de schepping ook de tijd gelegd. Dag en nacht, zomer en winter, zaaien en oogsten, voor alles is een tijd. De Prediker noemt allerlei dingen op, dat kun je zelf nalezen als je dat wilt, maar de tijd speelt een rol. Jezus zei ook soms: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Te bestemder tijd ging Jezus naar het kruis, precies op het Paasfeest werd Hij als Paaslam geslacht. Op de derde dag stond Hij op uit de dood, die tijd was van tevoren bepaald. In de volheid van de tijd kwam Hij naar deze aarde om haar te redden. Betekent dat nu dat alles al van tevoren vaststaat? Nee, zeker niet, maar wel dat voor sommige beslissingen de tijd rijp is. Dat sommige kansen zich niet elke dag voordoen, dat je de gelegenheden moet benutten. Er is voor alles een tijd, maar in elke tijd is God voor je. Altijd is Hij je liefhebbende Vader. Misschien gebruik je je tijd verkeerd, maar Hij zal je niet begeven of verlaten. Zijn trouw staat buiten de tijd, net als Zijn liefde, die zijn eeuwig. Al het hemelse staat buiten de tijd, het aardse is tijdelijk. Terwijl we hier op aarde de tijden kunnen herkennen, staan we tegelijk in Christus buiten elke tijd. Zijn leven is tijdloos, eeuwig, wij dus ook.