maandag 20 april 2015

Een ander gezicht

Nehemia 8:10
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Als ik vroeger als kind chagrijnig was, zei mijn moeder: ‘Trek nu maar weer eens een ander gezicht.’ Paulus schrijft: ‘Verblijd u altijd in de Heer.’ Ezra zegt: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht.’ Kan je zo makkelijk omschakelen? Ja, dat kan. Wanneer je let op je omstandigheden, voel je je anders dan wanneer je let op de Heer. Wanneer je je vreugde in jezelf zoekt, kun je blijven zoeken, maar wanneer God je vreugde is, vind je die meteen. Wat een openbaring was het, toen ik begreep dat de vreugde des Heren de Here Jezus is. Hij is onze kracht, in Hem vinden we vreugde. Hij heeft ons verlost en elke vijand moet het afleggen, wanneer wij onze blik op Jezus richten. In Hem zijn we gezegend en is er vrede en vreugde in overvloed bij Hem. Dus wees niet somber maar blij. Deze dag zal je zegen brengen, overwinning in plaats van nederlaag.