donderdag 2 april 2015

Genade voor de hele wereld

Handelingen 10:34-35
‘Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’

De boodschap die Jezus heeft gebracht aan de joden was schokkend. Niet alleen kwam er een nieuw verbond, genade in plaats van wet, maar ook werd duidelijk dat de God van Israël de God van de hele wereld is. Het exclusieve van Israël – God heeft ons uit Egypte bevrijd – werd veel groter. Het was nu: God heeft de wereld uit de macht van de zonde bevrijd. Petrus had deze boodschap begrepen door het visioen met reine en onreine dieren. God had gezegd dat hij moest slachten en eten, maar dat was een gruwel voor een jood, je eet geen onreine dieren! Maar God verklaarde alle dieren [beeld van de volkeren] rein. God zei: ‘Wat Ik rein heb verklaard, zal niemand voor onrein houden.’ God maakt geen onderscheid tussen mensen of tussen volken. Iedereen die de gerechtigheid uit geloof heeft aangenomen is heilig, rechtvaardig en goed door Jezus Christus. We zijn door God de Vader geaccepteerd als Zijn kinderen en niemand kan dat ongedaan maken. Door Jezus is dat mogelijk geworden voor iedereen.