woensdag 1 april 2015

Jezus is sterker dan de dood

Handelingen 4:33
‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.’

‘Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zonder inhoud’, schrijft Paulus aan de CorintiĆ«rs. Het gaat om de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Door die opstanding is het bewijs geleverd dat de prijs voor de zonde volledig is betaald. Daarom zijn we rechtvaardig voor God door de opstanding van Jezus. Er kan geen geldige aanklacht meer tegen ons worden ingebracht. Door de opstanding uit de dood liet Jezus ook zien, dat Zijn leven onvernietigbaar is en dus sterker dan de dood. Wie het evangelie van Christus heeft begrepen is uit de dood opgestaan met Hem en leeft voor eeuwig. Ziekte, zonde en dood hebben geen heerschappij meer over hem. Dat was en is de boodschap en de praktijk van het evangelie. Wij hoeven de dood niet te overwinnen, dat heeft Jezus gedaan. Wij mogen ervan getuigen door in die waarheid te leven. Om een voorbeeld te geven, als de wereld zegt dat de griep heerst, zeggen wij: ‘Nee, Jezus heerst en die griep zal mij niet treffen, want Jezus is opgestaan en heeft ook de griep ontwapend.’ Het leven in Christus is de genade die God schenkt.