dinsdag 7 april 2015

Je bent nieuw geworden

Romeinen 8:2
‘Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’
De narigheid van een wet is dat die altijd geldt, je kunt een wet niet negeren. Je bent pas vrij als je dood bent. Daarom is de oude mens, de gevangene van de zonde, met Christus gekruisigd. De oude mens is dood. De zondaar is niet meer. Daarom heeft de wet van zonde en dood geen vat meer op nieuwe scheppingen. Zij leven onder een nieuwe wet, die van de Geest van het leven. Gods Geest leert ons wie we zijn. De Bijbel zegt: een nieuwe schepping zondigt niet. Simpel toch? Betekent dat dat we niets meer verkeerd doen? Ja en nee. Het is niet verkeerd in de zin dat het geoordeeld moet worden, maar het is nog niet het nieuwe leven. Vaak vertonen we nog het gedrag van een zondaar, omdat we die gewoontes hebben aangeleerd. We reageren vaak zoals de oude mens zou reageren. De Bijbel zegt simpel: stop ermee, leg het af, negeer het. De Heilige Geest leert ons dat er vrede en vreugde beschikbaar is. Wie daarin leeft, uit geen boosheid maar zelfbeheersing, omdat hij vreugde vindt in wie hij is en niet in wat een ander zegt of doet. Het nieuwe leven is je geschonken uit genade. Nu mag het meer en meer tevoorschijn komen. Ga niet je oude gewoontes bestrijden, maar begin te leven als nieuwe mens. Niet om het te worden, maar omdat je het bent.