woensdag 29 april 2015

Om wie Hij is

1Samuel 12:22
‘Want de HERE zal zijn volk niet verstoten.’

God is liefde. God is betrouwbaar. God is genadig. God is barmhartig. God is … nog een heleboel meer. En het mooie is, dat God zo is en niet zomaar zo doet. God heeft een naam. Hij is IK BEN. En ter wille van Zijn naam, doet Hij wat Hij is. Niet vanwege ons is God liefde. Niet vanwege ons is God trouw. Niet vanwege ons is God genadig en barmhartig en zoveel meer. Nee, uitsluitend omdat Hij God is en niet liegt. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Daarom zegt Jezus dat Hij met ons is, alle dagen van ons leven. Daarom kan niemand ons roven uit Zijn hand. We zijn gekocht en betaald uit genade en uit liefde. God is voor ons, wie zal dan tegen ons zijn? Zelfs je fouten en tekortkomingen kunnen je van Hem niet scheiden. Zijn gunstbewijzen zijn elke dag nieuw.