zaterdag 25 april 2015

Onaantastbaar, onoverwinnelijk en sterk als Jezus

Psalmen 37:40
‘De HEERE zal hen helpen en bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.’

De Bijbel leert dat we geen vijanden hebben van vlees en bloed. Als mensen zich tegen ons keren, hebben we met geestelijke machten, demonen te maken. Elk mens wordt gedreven door een geest en als je kind van God bent, dan heb je Gods Geest ontvangen om je te leiden. Dat gaat niet vanzelf, het is een keuze. Je kiest ervoor om Gods woord te volgen en je kiest ervoor je toevlucht tot God te zoeken. Maar wanneer je dat doet, weet je dat je in de overwinning staat. De erfenis van Christus is, dat we voor God rechtvaardig zijn en erfgenaam van alle zegen. Het is onze positie bij God die ons deze voorrechten geeft. Maar als we die rechten niet gebruiken, vallen we terug in onze oude patronen, dan gaan we handelen naar eigen inzicht en verliezen we van de minste vijand. De Heer is onze toevlucht en sterkte, zoek dat niet bij jezelf. Zolang je handelt en spreekt vanuit je positie in Christus, ben je onaantastbaar, onoverwinnelijk en sterk als Jezus.