woensdag 15 april 2015

Ongehinderd genieten

Galaten 5:1
‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.’

Zie je Gods liefde in deze woorden? Hij wil dat je vrij bent en heeft je daarom bevrijd, je bent vrij! God wil geen verplichte offers, geen verplichte dienst. God wil geen verplichte nederigheid, geen vroomheid. Hij wil dat je begrijpt dat Hij zonder dat alles ook van je houdt. Je hoeft God niet te winnen, Hij is al voor je, altijd geweest. Het slavenjuk van Adam, dat alle mensen tot zondaars maakte heeft Hij verbroken, het is er niet meer. Je bent nu vrij om Gods kind te zijn. Niets staat meer tussen jou en Hem in, alles is weggedaan. Niemand kan meer iets tegen jou getuigen, want alles is verzoend, vergeven, voorgoed weggedaan. Wat moeten we nu aan met die vrijheid? Kiezen voor losbandigheid, als kalveren die voor het eerst de wei in mogen? Ja, dat mag, maar al gauw zul je merken dat er Iemand is die je aandacht vraagt. Je bent vrij om naar je Vader te gaan met alle vrijmoedigheid. Hij geeft je zelfvertrouwen en bevestigt je als Zijn kind. Hij omarmt je met Zijn liefde en zegt dat Hij altijd bij je zal blijven. Heerlijk, die vrijheid om vrij te zijn. Ongehinderd genieten van God als Vader, een groter voorrecht bestaat niet.