donderdag 23 april 2015

Rustgevende ogen

Spreuken 15:3
‘De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.’

God ziet alles en iedereen. Stelt die gedachte je gerust, of word je er juist onrustig van? Dat hangt niet van je gedrag af, maar van je kennis over God. Zolang mensen denken dat ze door hun gedrag God moeten behagen, zullen ze voortdurend in angst leven. Doe ik het goed en is het goed genoeg? Daar mag je mee stoppen, want wij worden in onszelf nooit goed genoeg om God te behagen. Onze gerechtigheid schiet altijd tekort. Daarom heeft God elke gelovige Zijn gerechtigheid geschonken uit liefde. Hij wil niet dat iemand verloren gaat en heeft voor ieder de prijs betaald. Alle aanklacht en schuld is verzoend, betaald en weggedaan. Jezus is nu onze garantie bij God, Hij is onze gerechtigheid. Daarom zijn Gods ogen die ons overal en altijd zien rustgevend. Hij let op ons om voor ons te zorgen. Hij kijkt als een vader en als een herder. Hij is een ontfermer.