donderdag 16 april 2015

Wat dor is gaat bloeien door genade

Jesaja 44:3
‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’

Gods genade wordt hier door de profeet Jesaja aangekondigd aan het volk IsraĆ«l. ‘Ik zal’ is het hart van Gods genade. Alles gaat van Hem uit, niets is verdiend, maar het is Gods goedheid die geeft uit liefde. Voor jou en voor je kinderen. Het dorstige land is door de Heer van hemel en aarde gezien. Hij weet dat de genaderegen, de stromen van zegen, het dorstige land zullen laten opbloeien. Het is een eer voor Hem om het aan te kondigen, zodat het herkend kan worden als het gebeurt. Wij mogen midden in die waterstroom staan. Wat er ook dor is in ons leven, het zal gaan bloeien, want Gods woord is vervuld. Jezus heeft de bron geopend en niemand kan hem sluiten. De hele aarde zal worden vervuld met Gods glorie. Gods Geest is een levendmakende Geest, geen veroordelende Geest, geen Geest die je op je fouten wijst, maar een Geest die naar Jezus wijst en die Hem zal verheerlijken. Door Gods Geest van genade wordt alles aangeraakt en hersteld. Verwacht het en ontvang het, want de God die gezegd heeft: ‘Ik zal’, doet wat Hij zegt.