zaterdag 11 april 2015

Zonde kan je niet scheiden van Gods liefde

Jesaja 59:2
‘.. maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’

Deze tekst kan je bang maken als je het onderscheid niet kent tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond eist van de mens, het nieuwe verbond schenkt aan de mens. De wet eist vergelding voor elke zonde, de genade schenkt vergeving voor elke zonde. Het oude verbond was onvolmaakt, omdat het geen oplossing bood voor de zondaar. De offers moesten steeds worden herhaald, het hield nooit op. Toen Jezus het nieuwe verbond sloot, was een offer genoeg. Zijn dood aan het kruis nam alle zonden en alle schuld van de wereld weg. Het probleem van de zondaar was opgelost, omdat de zondaar met Christus stierf aan het kruis. Onder het nieuwe verbond zijn we nieuwe scheppingen, vrij om God te dienen. Wanneer we een zonde doen – en dat doen we voortdurend – brengt dat geen scheiding met God. Onze ongerechtigheden daar denkt God niet meer aan. God de Vader ziet het volmaakte offer van Jezus en dat is genoeg. In Hem hebben we altijd toegang tot de Vader. Leef niet langer met de gedachte dat elke zonde afstand schept, leef uit genade. Niets kan je scheiden van Gods liefde.