zaterdag 4 april 2015

Zonder Jezus kun je niet leven

Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

De enige gehoorzaamheid die God van ons vraagt is de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof in het werk wat Jezus heeft volbracht. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Er is geen andere weg tot behoud. Goede werken helpen je niet, goede bedoelingen evenmin. Er is niets in jezelf wat je redden kan, alleen Jezus kan je redden. We moeten gered worden van de heerschappij van de zonde. Die heerst in ieder mens, tot het moment dat je Jezus aanneemt als je verlosser. Dan ben je voor eeuwig verlost uit de macht van ziekte, zonde en dood. Jezus brengt je in het leven en Zijn Geest gaat alles levend en gezond maken van binnenuit, door geloof. God is Degene die het doet, wij geloven in Hem die ons in Christus alle dingen heeft geschonken.