zaterdag 2 mei 2015

Veilig achter Gods schild van genade

Psalm 5:12
‘U zegent de rechtvaardige(n), HEER, als een schild beschut hem(n) uw genade.’
Deze zin staat oorspronkelijk in het enkelvoud, maar de vertalers hebben er meervoud van gemaakt. Er is een groot verschil tussen De Rechtvaardige (Jezus) en de rechtvaardigen (de Gemeente van Christus). Toch is het niet zo gek, want door Gods genade zijn we aan Christus gelijk gemaakt. ‘Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld,’ schrijft Johannes. Zoals Jezus een schild van genade om zich heen had op aarde, zo hebben wij nu Gods genade als schild. Elke aanklacht wordt door dat schild tegengehouden. Gods genade brengt heil, herstel, genezing, bescherming, zegen. Gods genade is in Jezus op aarde geopenbaard, heilbrengend aan een wereld in schuld. Het is Gods genade die de schuld van de wereld betaalde aan het kruis. Het is door Gods genade dat we een boodschap van verzoening kunnen brengen. Er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Geloof in het volbrachte werk van Jezus plaatst je achter Gods schild van genade. Jezus is je beschutting tegen de pijlen van de boze. Ze kunnen je niet treffen, zolang je bij Gods genade schuilt. Probeer niet zelf je bescherming te regelen door je gedrag of zo, want daar schiet elke pijl zo doorheen. Het is Gods trouw die jou beschermt, Zijn liefde is je garantie.