woensdag 10 juni 2015

Adam of Christus

2Corintiƫrs 5:17
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’

Er bestaan maar twee scheppingen, een oude ten tijde van Adam en een nieuwe ten tijde van Jezus. Eerst maakten we deel uit van de oude schepping die in de greep van de zonde kwam en van alle mensen zondaars maakte. Maar door de wedergeboorte maken we deel uit van Gods nieuwe schepping, waardoor alle mensen vrij en rechtvaardig zijn geworden. Bij welke schepping je hoort, is dus bepalend voor je leven. Niet je gedrag, maar je geloof bepaalt of je bij de nieuwe schepping hoort. De nieuwe schepping rust op het werk van Christus. Zoals Adam bepalend was voor de oude schepping, is Christus het voor de nieuwe. Adam of Christus bepaalt hoe de kwaliteit van je leven is. Uit Adam worden slaven van de zonde geboren, uit Christus rechtvaardigen. Het is van levensbelang om voor jezelf te beslissen bij welke schepping je hoort. God biedt uit genade de nieuwe schepping aan als ons leefgebied. Het is door geloof dat we die gezegende nieuwe schepping zijn binnengegaan. Als je deel uitmaakt van Gods nieuwe schepping, is de oude definitief voorbij. Je bent dan geen zondaar meer, maar Gods zoon of dochter. Vroeger waren we net zo onrein als Adam, nu zijn we net zo rein als Christus. De schepping is bepalend.