vrijdag 19 juni 2015

Denk na over Gods waarheid

Filippenzen 4:8
‘Tenslotte, broeders en zusters, overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Deze tekst staat in de context van niet bezorgd zijn. Zorgen kunnen je naar beneden trekken, de put in. Zorgen kunnen je geloof verstikken. Zorgen maken Jezus onzichtbaar en dan ben je voor je gevoel aan jezelf overgeleverd. Zorgen zijn leugens, een verkeerde vertaling van wat je waarneemt in het natuurlijke. Je trekt verkeerde conclusies en dat maakt je bezorgd. Net als de verspieders die bij Mozes en het volk klaagden dat ze het land Kanaän – door God beloofd – nooit zouden kunnen innemen. Hadden ze maar meer over Gods woord nagedacht. Hadden ze God maar beter gekend. Dat is waar de tekst van vandaag op wijst. Bedenk wat waar is, bedenk wie God is, bedenk wat Hij beloofd heeft. Wat je dan ook waarneemt, het maakt niet uit, Gods vrede zal je gedachten binnenstromen en beschermen. Hij zal voor je zorgen, zoals Hij heeft beloofd.