zondag 14 juni 2015

Gods gerechtigheid is ons geschonken voor eeuwig

Romeinen 3:21-22
‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.’

Gerechtigheid is waar ieder mens naar zoekt. Onze hele rechtspraak is gebaseerd op het vinden van gerechtigheid. We hebben er wetten voor die precies bepalen wat wel en niet is toegestaan. Elke overtreder wordt gestraft. Zo was het ook met de wet van God. Wie die wet overtreedt, is schuldig en verliest zijn gerechtigheid tegenover God. Daarom is er niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Want wie het kleinste gebod overtreedt, staat schuldig aan alle geboden. Ga er maar aan staan. Maar thans…, maar nu… is buiten de wet om, gerechtigheid van God (dus niet de onze) openbaar geworden. Gerechtigheid van God – een geschenk – voor allen. Hier zie je Gods hart, pure genade. Je krijgt wat je niet verdient. Door het geloof in Christus Jezus. Redt ons geloof ons dan? Nee, we geloven dat Jezus Gods gerechtigheid voor ons heeft gekocht met Zijn eigen bloed. Hij droeg onze schuld, zodat God ons rechtvaardig kan verklaren. Een offer voor altijd. Rechtvaardig voor eeuwig. Zo staan we recht tegenover God, zonder schuld, zonder veroordeling, rechtvaardig en heilig.