dinsdag 2 juni 2015

Hij die in u is

1Johannes 4:4
‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Over welke overwinning gaat het hier? Wie hebben we overwonnen en waarom? Laat ik met het laatste beginnen. We hebben overwonnen, omdat Hij die in ons is meer is. Hebben we iets gedaan voor die overwinning? Nee, we hebben iets ontvangen, of beter gezegd, iemand ontvangen. Hij die in ons is, is een persoon. En daarom hebben we hen overwonnen. In ons is de Geest uit God, die Jezus belijdt. Maar wie zijn ‘hen’, die we kennelijk hebben overwonnen? Dat zijn de wereldgeesten. De geesten in ieder die Jezus niet belijdt. De valse profeten, de valse leraren, de valse christussen. Zij belijden een leer, een systeem, een doctrine, een religie, een stelsel, wetten en regels, maar niet Christus. Deze geesten zijn niet uit God maar uit de wereld. Laat ze lekker kletsen zou ik zeggen, niet op reageren. Wij bezitten de Geest uit God, wij belijden Jezus als Heer, als ons leven. Lieve kinderen, u bent uit God. Dat is het geheim. U bent uit God. U bent Gods werk en daarom veilig. Als wereldgeesten via mensen tot je gaan spreken, belijdt dan simpel deze waarheid: ‘Ik ben uit God, dus.’