woensdag 24 juni 2015

Niets verhindert Gods trouw aan jou

Lukas 12:29-31
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

De dagelijkse zorgen kunnen je zo in beslag nemen, dat je je zicht op Gods trouw verliest. Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen en dan is het ook zo. Binnen je eigen mogelijkheden zie je misschien geen ruimte, maar Gods mogelijkheden zijn eindeloos. Hij zorgde voor Elia bij een beek die opdroogde. Elia zag dagelijks zijn eigen mogelijkheden verminderen, maar God werd er niet door gehinderd. De enige die last heeft van zorgen maken ben je zelf. God blijft echt wel trouw, maar Hij wil ook dat je gelukkig bent als je niet ziet hoe het verder moet. Hij weet het en Hij zorgt voor je. In Zijn koninkrijk ben jij net zo geliefd als Jezus en net zo onbezorgd als Hij. Elke nieuwe dag is een stukje van je hoopvolle toekomst. Je wordt per dag rijker en rijker door het zien van Gods trouw en liefde. En niet te vergeten doordat Hij je geeft wat je nodig hebt naar de maat van Zijn genade.