donderdag 18 juni 2015

Ontdek het leven door geloof

Romeinen 6:8-9
‘Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Mooi hè, omdat Jezus niet meer sterft, hebben wij geen last meer van de dood. We zijn niet langer onder de macht van de zonde, omdat we met Jezus gestorven zijn. Hij nam ons mee in Zijn dood en opstanding en zo zijn we met Hem verenigd, niet alleen in Zijn dood, maar vooral in Zijn opstanding. Hij leeft en wij met Hem. ‘Ja maar’, zal iemand zeggen, ‘ik zie nog niet dat de zonde niet meer heerst.’ Daarom staat er ook ‘indien we .. geloven .. zullen we ..’ Het leven dat we in Christus hebben ontvangen, mag je door geloof ontdekken en beleven. Door te geloven dat de dood geen heerschappij meer over je heeft, kun je alles wat met ziekte, zonden en dood te maken heeft, wegsturen. De tegenstander probeert je te beroven en te vernietigen, maar Jezus wil dat je leeft in overvloed. Hij heeft je Zijn naam als autoriteit gegeven tegen elke vijand die jou aanvalt. Biedt weerstand aan de duivel door te belijden dat je in Christus bent gestorven en opgestaan. Houd vast aan je belijdenis en je zult ontvangen wat is beloofd.