dinsdag 30 juni 2015

Succesvol ondernemen

Jesaja 48:17
‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.’

God houdt van ondernemers, dat zijn mensen die wat ondernemen. In Psalm 1 staat dat wie op God gericht is en zijn woord dag en nacht overpeinst, succesvol zal zijn in alles wat hij onderneemt. Succesvol ondernemen is geen beloning, maar een gevolg. God leert ons wat nuttig is, bijvoorbeeld het overdenken van zijn woord. God leidt ons op de weg die we moeten gaan om succesvol te zijn. Dat betekent dat er ook andere wegen zijn. Het geheim van een succesvol leven is gericht zijn op God in plaats van op je succes. Wie op God gericht is en zich laat leiden door zijn adviezen, wordt door het succes ingehaald. Wie doet wat God aanbeveelt, zal nooit worden teleurgesteld. Je kunt wel in een situatie komen, die je geloof op de proef stelt, maar je succes is verzekerd, omdat je doet wat God je aanraadt. Onderneem iets en doe het succesvol, je hebt God als je helper en raadgever.