zaterdag 27 juni 2015

Verzadigd met Gods goedheid

Jeremia 31:14
‘Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.’

Onder het oude verbond van de wet was niet iedereen priester. Slechts een stam van Israël mocht priesters leveren, de rest van het volk was van hen afhankelijk. In veel kerken lijkt dat ook zo te zijn, enkelen kennen de geheimen en zijn gewijd, de rest is van hen afhankelijk. Dat is niet hoe God het wil. Onder het nieuwe verbond van genade is iedereen priester, mag iedereen het huis van God binnengaan en door God zelf verzadigd worden met het goede. Gods huis is niet een stenen gebouw, het is een geestelijk huis, niet door mensenhanden gemaakt. Je gaat er binnen door geloof en je ontvangt overvloedig en tot verzadiging toe de volheid van het volbrachte werk van Christus. Al je zonden zijn vergeven en voor goed weggedaan. Je kan ongehinderd, zonder schuldgevoel, of zondebesef, tot God naderen in het volle besef dat Hij je heeft uitgenodigd vrijmoedig te komen. Hij zegent je, omarmt je, verklaart je Zijn liefde en geeft je je waardigheid als mens terug. Alleen door Hem word je vervuld en verzadigd.