vrijdag 26 juni 2015

Wat laat je aan je kinderen na

Spreuken 13:22
‘De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.’

Niemand kan iets meenemen als hij sterft. Alle zegen die op aarde is verworven gaat over in andere handen. Aardse schatten zijn maar tijdelijk, bedoeld om uiteindelijk [of eerder] weg te geven. De eersten die daarvan profiteren zijn de eigen kinderen en daarna de kleinkinderen. Succes blijft vaak in de familie en gaat geslachtenlang mee. De tekst van vandaag komt uit het oude verbond. Wie zich aan de wet houdt, wordt gezegend en kan er later zijn kinderen mee zegenen. Onder het nieuwe verbond leven we onder de genade. De wet is voor ons vervuld door Jezus en daarom worden we gezegend. De erfenis, de zegen in ons leven, hangt niet meer af van ons gedrag, maar is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Het is niet langer onze inspanning die onze kinderen zegent, maar onze zegen komt voort uit Gods vermogen. Al het zijne is nu het onze geworden. Die zegen is vele malen belangrijker en groter dan welke aardse zegen ook. Het beste wat je je kinderen kan nalaten is het geloof in Gods goedheid en genade.