donderdag 16 juli 2015

Alle eer is voor Jezus

Colossenzen 1:13
[13-14] ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.’

Zie je hoe Jezus alles heeft gedaan, zonder dat wij hebben geholpen of gehinderd? Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons overgebracht. Hij heeft ons vergeven. Paulus schrijft dat Hij ook het werk afmaakt, dat Hij in ons begonnen is. Hoe komt het dan toch dat zoveel christenen maar blijven denken dat zij ook iets hebben te doen? Niemand kan zichzelf verlossen, niemand kan zichzelf vernieuwen, niemand kan zichzelf heiligen. Laat dat lekker aan de Heer over. Wanneer Zijn werk aan en in ons voltooid is, zullen we voor Hem staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En weet je wie daar de eer voor krijgt? Hij en Hij alleen.