zaterdag 4 juli 2015

God wil niet dat iemand verloren gaat

Ezechiƫl 18:23
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?’

Uit dit vers kun je de conclusie trekken, dat een zondaar niet leeft. Goddeloos leven is geen leven. Er zit niets blijvends in dat waarde heeft. Het enige blijvende in een goddeloos leven is het uitzicht op de dood. God doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. God kan niet meer doen dan Hij heeft gedaan. Hij heeft alle schuld vergeven. Hij heeft zich met de wereld verzoend. Hij heeft het bloed van Zijn Zoon gegeven als redmiddel tegen schuld en veroordeling. Hij heeft Zijn Geest gegeven aan ieder die gelooft. Hij heeft Zijn woord gegeven en Zijn beloftes. God heeft alles gedaan om iedereen te redden. En nog steeds roept Hij: ‘Laat je redden van je dwaalwegen, aanvaard Mijn genade en leef!’