zondag 5 juli 2015

Gods genade is vruchtbaar

Psalmen 113:9
‘.. die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.’

Onvruchtbaarheid is een vloek, veroorzaakt door de zonde van Adam. Door hem is op aarde de duisternis, de wetteloosheid, de dood gaan heersen. Maar Jezus is gekomen om aan die situatie een einde te maken. Hij nam de vloek op zich door zelf een vloek te worden aan het kruis. Zo verloste Hij ons van de onvruchtbaarheid van de zonde. Door Zijn leven uit de dood, is onze vloek veranderd in zegen. Saraï, Rebecca en Rachel zijn voorbeelden van onvruchtbaarheid. God toonde zich aan hen genadig en opende hun schoot. Wat ze voortbrachten was bovennatuurlijk leven. Izaäk, Israël en Jozef, ze zouden er zonder Gods genade aan hun moeders niet zijn geweest. Ook alles in ons leven wat niet vruchtbaar is, mag je brengen onder Gods genade. Stop met proberen zelf je leven vruchtbaar te maken. Alleen Gods genade geeft God alle eer en ons alle zegen. Moet je dan passief blijven? Nee, je mag uitspreken, belijden, dat je gelooft in Gods zegen die jouw leven vruchtbaar maakt.