vrijdag 3 juli 2015

Leven door genade

1Johannes 3:23
‘En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.’

Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad betekent dat we genadig leven, zonder veroordeling. Dat we iedereen accepteren en benaderen met vergeving. Genadig zijn betekent niet dat je alles maar moet goedvinden, maar wel dat je niemand veroordeelt omdat hij iets fout heeft gedaan. Genadig zijn betekent ook, dat je beseft dat je zonder die genade verloren zou zijn, net als die ander. Genade maakt mild, genade schenkt onverdiend vergeving, net als Jezus deed. Om zo te kunnen leven, moeten we Gods gebod serieus nemen, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door Hem kun je genadig zijn.