zondag 12 juli 2015

Zoek niet naar wat er niet is

Psalm 103:10
[10,12] ‘Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

Als Jezus iets heeft weggedaan, moeten wij het niet tevoorschijn willen halen. Hoe komt het toch dat zoveel christenen maar blijven zoeken naar zonde en schuld in hun leven? De Bijbel zegt heel duidelijk dat alle schuld is weggedaan en dat God onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenkt. Dat betekent vrijspraak. Tegen alle christenen zou ik willen zeggen: stop met zoeken in jezelf naar perfectie, stop met wroeten in je verleden naar oorzaken, ga leven. Jezus heeft onze schuld en onze zonden weggedaan, voorgoed, eens voor altijd, het is klaar. Jezus is onze rechtvaardigheid voor God. Jezus is onze perfectie, in Hem zijn we aangenaam, zoek dat niet in jezelf. Je kan God het meest eren door Zijn genade aan te nemen en te stoppen met doen of er aan het kruis niets is gebeurd. Laat je niet langer wijsmaken dat je zelf je leven kan heiligen door te stoppen met zondigen. Jezus heeft je heilig gemaakt en wanneer je dat aanvaardt als waarheid, zal het zondigen vanzelf ophouden. Er is geen oordeel meer voor wie in Christus zijn leven heeft gevonden. Wat een krachtige genade!