dinsdag 19 juli 2016

Alleen rechtvaardig door genade

Romeinen 5:16
‘En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van een; want het oordeel leidde van een overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging.’

Jezus is gestorven om zondaars te rechtvaardigen. Deze waarheid wordt heel vaak niet begrepen. God heeft zondaars rechtvaardig verklaard, omdat Jezus voor hen is gestorven. Dit is een eeuwige waarheid. We zijn rechtvaardig voor God voor altijd, ook als we nog zondigen. Dat laatste is voor velen moeilijk te geloven, maar de waarheid is dat we altijd zondigen, zelfs als we goed doen. Maar God rekent ons deze zonden niet langer toe, omdat ze door Jezus zijn verzoend. Hoe meer we Gods liefde voor ons begrijpen en aanvaarden, hoe minder we zullen zondigen. En als we toch in de fout gaan en ons geweten, of iemand anders, klaagt ons aan, dan richten we onze blik op Jezus, die de zondaars rechtvaardigt uit liefde. Van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Het kan alleen genade zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten