maandag 7 november 2016

De goede herder

Johannes 10:4
‘Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’

Als de nacht voorbij is, opent de herder de deuren van de schaapskooi. Het gevaar van de nacht is voorbij en de herder brengt zijn kudde naar grazige weiden. Rust, vrede en overvloed, dat is wat de herder in gedachten heeft. Maar niet alle schapen volgen meteen. Niet iedereen kent de stem van de herder. Sommige schapen dwalen rond en gaan zelf op zoek naar wat gras. Maar de herder roept ze weer terug en houdt ze bij elkaar. Hij kent elk schaap bij name en kent ook de karakters van de schapen. Ze zijn niet allemaal even volgzaam, maar dat kunnen ze leren. Tenslotte weet elk schaap dat bij de herder blijven, betekent dat er een goede weide wordt gevonden. De herder weet de weg. Niemand hoeft te dwalen of zelf te zoeken. De stem van de herder geeft de route aan. Hij blijft de hele dag bij zijn schapen en beschermt ze. Hij roept de namen en kijkt of er wordt gereageerd. Dat maakt de herder blij. Hij voelt de band met zijn schapen als een grote vreugde. En de schapen genieten van de herder. De herder gaat voorop, hij weet de weg. Vertrouw op de herder als hij je naam noemt en blijf dicht bij Hem. En als de avond valt, dan bergt Hij zijn kudde veilig in Zijn schaapskooi. Er blijft er niet een achter.