maandag 14 november 2016

Geen angst voor God

Exodus 20:19
‘En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven.’

Het volk Israƫl was spectaculair bevrijd uit Egypte. Bovennatuurlijk had God laten zien aan welke kant Hij stond. De vijanden waren voor hun ogen omgekomen. En toch leven ze in angst. Ze willen niet rechtstreeks met God spreken, of horen dat Hij tot hen spreekt. Ze zijn bang dat ze zullen sterven. Hoever is de mensheid afgedwaald van de God die wandelde met Adam en Eva in de hof, die wandelde met Henoch en die sprak en at met Abraham. Gods eigen volk, het beloofde nageslacht van Abraham, de dragers van Gods beloften, leefde in angst. Kun je je voorstellen dat mensen bang zijn om God te ontmoeten? Wel als je gelooft dat je als mens perfect moet zijn, foutloos en zondeloos. Dan is er heel wat te vrezen. Maar niet als je gelooft wat God zegt, dat Hij genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Door Jezus mogen we God weer kennen zoals Hij is. Een toegewijde Vader die niet wil, dat Zijn kinderen bezorgd zijn, of in angst leven. Hij geeft ons Zijn liefde en genade. We leren Zijn stem kennen en voelen ons er vertrouwd en veilig mee. Hij is voor ons en niemand rooft ons uit Zijn hand.