maandag 21 november 2016

Geen angst voor het oordeel

1Thessalonicenzen 5:4
‘Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.’

De wederkomst van Jezus op aarde zal een schok teweeg brengen. Mensen die nooit in Hem geloofden, zullen Hem zien. De bokken zullen van de schapen worden gescheiden. Het zal het begin zijn van een nieuwe orde op aarde, Gods orde. Het kwaad zal worden uitgeroeid en de gerechtigheid zal heersen en de heerlijkheid van de Heer zal de aarde bedekken. Vrede zal er zijn, eindelijk vrede. Maar er zal ook oordeel zijn en veroordeling. De dag des oordeels wordt dat genoemd. Hij zal komen als een dief in de nacht, onverwacht. Dag des oordeels, dat heeft een onheilspellende klank. Je zou er bang van worden. En dat is onder veel gelovigen ook zo. Toch is de tekst van vandaag heel duidelijk, die oordeelsdag komt niet voor ons. Die dag zal ons niet overvallen, want wij zijn niet in de duisternis, maar in het licht. Onze oordeelsdag is al geweest. Het was de dag dat Jezus werd gekruisigd en al onze zonden op Zich nam. Wij verwachten een heerlijke toekomst, vol van Gods glorie. We zien uit naar Zijn komst, omdat we weten dat Hij ons liefheeft en we Hem hebben lief gekregen. Gods liefde heeft alle angst uit ons denken verdreven. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Dat hangt niet af van ons gedrag, maar van ons geloof. Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Hij is overgegaan uit de duisternis in het licht.