woensdag 16 november 2016

Gods volle zegen

Romeinen 15:29
‘En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen.’

Wat Paulus naar de mensen brengt is geen stel leefregels, geen geboden en verplichtingen, geen wet, maar de waarheid over Jezus Christus. Zijn evangelie is zoals hij zelf schrijft, aangaande de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee Gods volle zegen. Heel Gods volheid woont in Jezus lichamelijk en wij – gelovigen – hebben die volheid verkregen in Hem. Dat betekent niet dat we al ten volle beseffen hoe rijk we in Christus zijn. Dat is een levenswerk van de Heilige Geest. Maar een ding weten we, in Christus zijn al Gods schatten verborgen. Ze liggen in Hem opgesloten, of beter gezegd, besloten, want ze zijn zeker te vinden. Keer op keer moet Gods genade worden verkondigd en Gods liefde verklaard. Anders vervallen we weer in zelfzuchtige religiositeit. Buiten Christus om is er voor ons geen eer te behalen. Gods volle zegen komt naar je toe in het evangelie van Christus. Elk ander evangelie is vervloekt.