donderdag 10 november 2016

Kind van je vader

MattheĆ¼s 6:9
'Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;'

Hoe vaak zal dit gebed al zijn gebeden? Bij het eten, bij het slapen gaan, bij het opstaan, bij bruiloften en begrafenissen, in kerkdiensten en in gezinnen, het is een gebed wat vaak gedachteloos wordt opgezegd, maar wat zeg je eigenlijk? Allereerst dat God je vader is. Dat is al bijzonder, want dat betekent tegelijk dat je zegt: ‘Ik ben uw kind.’ God is je vader geworden door het sterven en opstaan van Jezus. Hij heeft al je zonden vergeven en weggedaan en zo de weg naar de Vader geopend. Het tekent Jezus, dat Hij daarmee het gebed begint. De Vader moet worden geheiligd, Hij moet de belangrijkste zijn. Het is de Geest van God die ons Abba, Vader, laat zeggen. De Geest van het zoonschap wijst ons naar Vader. Het gaat om Hem. Wanneer we doen wat we bidden, zal ons hart op de Vader zijn gericht. We verlangen ernaar dat Hij wordt geheiligd. Dat moet gebeuren in onze gedachten en in ons leven. Door alles af te stemmen op de Vader, door vertrouwen te hebben in Zijn vaderschap, doen we wat Jezus ons wilde leren.