vrijdag 18 november 2016

Laat je omarmen door Jezus

Lukas 7:39
‘Toen de FarizeeĆ«r die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.’

Opnieuw een botsing tussen wet en genade. Een zondares zalfde Jezus en droogde zijn voeten met haar haren. Dat was een daad van aanbidding en dankbaarheid. Maar Simon, de Farizeeƫr zag dat heel anders. Als Jezus de beloofde Messias zou zijn, dan zou Hij dit nooit toelaten, want de wet zegt, dat een zondares gestraft moet worden, misschien wel gestenigd. Door een onreine aan te raken, word je zelf ook onrein. Zo denkt en spreekt iemand die van wetten en geboden leeft. Zelf was hij natuurlijk in orde, hoewel Hij Jezus geen enkele eer had bewezen. Maar Jezus leert dat wie Hem aanraakt rein wordt. De onrechtvaardige mens wordt door Jezus rechtvaardig en de onreine wordt rein. Genade is onverdiend en daarom een gruwel voor wettische gelovigen. Iemand die een zondaar is kan toch niet worden omarmd? Misschien bij mensen niet, maar bij God wel. Misschien voel je je zelf op dit moment onrein en onzuiver, laat je dan omarmen en zegenen door Gods genade. Luister niet naar afkeuring en veroordeling, maar aanbidt Jezus, omdat je Zijn genade hebt gezien.