vrijdag 11 november 2016

Mogelijkheden van geloof

Genesis 2:11-14
‘De naam van de eerste is Pison; … De naam van de tweede rivier is Gichon; … De naam van de derde rivier is Tigris; … En de vierde rivier is de Eufraat.’

Er stroomden vier rivieren door de hof van Eden, Pison, Gichon, Tigris en Eufraat. Pison betekent toename. De Pison stroomde door het gebied waar goud, balsemhars en chrysopraas werd gevonden. Het gebied kun je samenvatten met rijkdom. Gichon is uitbrekend, het staat voor je gebied vergroten, succesvol zijn. Tigris, de derde rivier heeft als betekenis vlug. De vierde rivier is de Eufraat en dat betekent vruchtbaarheid. God had de mens in de hof van Eden geplaatst om daar vruchtbaar en succesvol te zijn. Er was rijkdom en land in over vloed. Het toont Gods hart, dat Hij de mens niet beloofde dat hij dat bereiken kon met hard werken, maar dat het beschikbaar was gesteld. Genade betekent niet dat je lui achterover liggend de gebraden haantjes in je mond geworpen krijgt, maar wel dat God je het vermogen heeft gegeven om succesvol te zijn. Adam en Eva hoefden alleen te leven uit geloof. Dat is altijd Gods voorwaarde. We moeten vertrouwen op Zijn woord en leven uit Zijn beloftes.