zondag 20 november 2016

Verwacht Gods zegen nu

2Corintiƫrs 6:2
‘Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’

Vroeger was alles beter en later wordt alles beter. Het lijkt soms of het nu de slechtste periode uit het leven is. Wat een verademing om dan te lezen dat God Zijn heil nu aanbiedt en dat je nu de zegen mag ontvangen. Hoe zijn je gedachten over vandaag? Wat verwacht je van God te zien en te ontvangen? Leef je uit geloof of ben je bezig jezelf te beklagen? Paulus schrijft aan de Corinthiƫrs dat ze Gods genade niet tevergeefs moeten ontvangen. Hij bedoelt ermee, dat ze niet moeten leven alsof er geen genade is. Natuurlijk is het leven niet makkelijk en soms uitermate zwaar, maar Gods genade is genoeg. Daarmee overwin je elke situatie. Johannes schrijft in zijn brief dat we de wereld overwinnen door het geloof. Houd vast aan Gods beloftes en verwacht de uitkomst nu. Het is heden de tijd van het welbehagen en de dag van het heil.