dinsdag 8 november 2016

Vrede op aarde

Jesaja 11:6
‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;’

Komt er ooit vrede op aarde? Het antwoord is ja, maar niet door de inspanning van mensen. De problemen en brandhaarden stapelen zich op. Het lijkt wel of vrede steeds onbereikbaarder wordt. De belangen op aarde zijn zo tegengesteld, of het nu gaat om politieke, religieuze, of financiƫle belangen, ieder vecht voor zijn eigen recht. Een ander iets gunnen, naastenliefde, laat staan genade, is er niet bij. Mensenlevens tellen niet in het verdedigen van het eigenbelang. En dan is daar zomaar de profeet Jesaja. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. De hemel en de aarde kunnen wankelen, maar Gods woord niet. Zijn beloften zijn ja en amen. Ja, er zal vrede op aarde komen, zoals Jesaja heeft voorzegd. Zelfs de dieren sluiten vrede met elkaar. Geen oorlog en vijandschap meer. Het lijkt een utopie, maar het is een rotsvaste waarheid. Jezus zal komen en als koning heersen op aarde in een rijk van vrede, recht en gerechtigheid. Elk kind van God mag nu al leven in dat rijk. Door Gods Geest hebben we toegang tot Gods volheid en mogen we leven in vrede met Hem en met elkaar.