dinsdag 21 maart 2017

Gods Geest openbaart je Gods hart

Daniël 2:22
‘Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.’

De Geest van God openbaart ons niet onze zonden en zwakheden, maar de verborgen wijsheid en kennis van God. God is alwetend, Hij doorgrondt alles en er is niets voor Hem verborgen. De toekomst is Hem bekend, maar ook wat geweest is. Hij kent ook onze zwakheden en angsten, onze pijn en verdriet, we hoeven Hem niets uit te leggen. Hij is vertrouwd met al onze wegen en kent van verre onze gedachten. De vraag is echter of we ook van verre Zijn gedachten kennen. We kunnen onder alle omstandigheden gerust zijn, want God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? Zoals Daniël geholpen werd toen hij als balling gevangen zat onder moeilijke omstandigheden, zo helpt God ook ons. Waar je ook in zit, in dat alles ben je meer dan overwinnaar door Hem. Hij weet het, vertrouw Hem, Hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij zal het laten zien.