vrijdag 24 maart 2017

Leven onder Gods genade

Galaten 3:25
‘Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.’

De wet van Mozes wordt de tuchtmeester genoemd. De wet was een bescherming tegen al te grove overtreding, omdat er meteen werd gestraft. De wet maakte geen mens beter, maar de wet hield mensen in bedwang, onder controle. Het gaat bij de wet niet om geloof, maar om goed gedrag, dat wordt beloond. Toen Jezus kwam, liet Hij zien dat niemand de wet kan houden. Zelfs door je gedachten ben je al veroordeeld. Jezus kwam voor ons de wet vervullen, Hij nam onder de wet onze plaats in en droeg onze schuld. Door het nieuwe verbond zijn we niet onder de wet, maar onder de genade. Onverdiende gunst, onverdiende vrijspraak, onverdiende zegen is nu ons deel. Veel mensen geloven dit niet en daarmee plaatsen ze zichzelf weer onder de wet en onder het oordeel. Geloof of wet, een van de twee. Je gaat je best doen voor je eigen gerechtigheid, of je ontvangt uit geloof Gods gerechtigheid. Simpel eigenlijk.