zaterdag 22 april 2017

Gods woord moet je doen

Psalmen 50:17
‘Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.’

Deze aanhaling uit Psalm 50 gaat over iemand die wel Gods woorden in zijn mond neemt, maar ze niet doet. Het heeft geen zin om Gods woorden te kennen en op te noemen, als je ze niet toepast in je leven. Juist het doen van Gods woord, het leven in de waarheid, zet de kracht ervan vrij. Alle voorbeelden van geloof in de Bijbel gaan over mensen die doen wat God zegt. Het doen van Gods wil is een kenmerk van liefde. Jezus kwam om Gods wil te doen. Abraham leefde in Gods wil, David ook. Dat betekent niet dat je slaafs geboden naleeft als een religieus ritueel, maar dat je leeft vanuit Gods openbaring. Je weet waarom je dingen doet, God zelf heeft het je duidelijk gemaakt. Wie leeft in Gods waarheid is niet foutloos, maar wel krachtig en succesvol. Alles wat hij onderneemt gelukt, omdat Gods woord niet kan falen. Gods wil kennen is belangrijk, maar ernaar handelen maakt je tot een succesvol mens.