woensdag 5 april 2017

Meer dan overwinnaar

Romeinen 8:37
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.’

Paulus schrijft aan de Romeinen over allerlei vormen van druk die in een christenleven kunnen plaatsvinden. Hij spreekt uit ervaring als hij het heeft over honger, benauwdheid en het zwaard. Vervolging is deel van zijn leven geworden sinds hij Jezus verkondigt. Maar in dat alles kan niets hem scheiden van Gods liefde. In dat alles blijft hij de kop en wordt hij nooit de staart. Aan zijn hemelse positie is niet te tornen en zijn geestelijke autoriteit kan hij nooit verliezen. Onze strijd is niet tegen mensen maar het zijn machten die tegenover ons staan. Demonen en geesten, maar het goede nieuws is dat ze allemaal zijn ontwapend door Jezus Christus. Hij heeft hen allen overwonnen en krachteloos gemaakt. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, door Jezus. Hij is je kracht. Je mag in Zijn Naam spreken tegen alles wat je probeert te imponeren. Verklaar dat je Gods zoon of dochter bent en dat niets je kan scheiden van de liefde van God. Spreek over wie je bent en blijf naar Jezus opzien in de wetenschap dat Hij je de overwinning heeft geschonken over alles.