zondag 30 april 2017

Vrede die je beschermt tegen piekeren

Filippenzen 4:7
‘De vrede Gods zal u behoeden.’

Onze gedachten spelen ons vaak parten. We maken ons zorgen, trekken verkeerde conclusies, we gaan af op onze eigen inzichten en ervaringen, terwijl Gods woord ons leert dat juist niet te doen. We moeten echt vernieuwd worden in ons denken en het gebruiken van onze hersenen. De vrede van God gaat boven ons verstand uit. De vrede van God verandert zorgen in vreugde en beschermt ons tegen onszelf. Er staat wel iets voor in deze tekst, namelijk dat we de dingen moeten bedenken die waar zijn. Gods beloftes zijn waar. Alleen Hij geeft vrede en neemt onze zorgelijke gedachten weg. Hoe meer we vervuld raken van Gods waarheid, hoe meer Gods vrede ons denken zal overtreffen en ons hart zal vervullen met vrede.