woensdag 24 mei 2017

Eindelijk is het zover

Openbaring 12:10-11
‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’

In de hemel heeft een stem geklonken: ‘Eindelijk is het zover.’ Dat gebeurde op hetzelfde moment dat op aarde een stem klonk: ‘Het is volbracht.’ De dood heerst niet langer op aarde. De aanklager is uit de hemel gegooid, omdat er niets meer aan te klagen is. De vrijheid van de kinderen van God is gekomen. Eindelijk, eindelijk is het zover. God heeft hier eeuwenlang op gewacht. Hij wist dat Jezus zou komen. Hij wist dat de verlossing en de bevrijding er zouden zijn. Vanaf die dag dat Jezus riep: ‘Het is volbracht’, kunnen de broeders regeren en heersen met het gezag van Christus. We overwinnen door het bloed van het Lam. En we zoeken niet langer ons eigen leven te behouden, omdat we bereid zijn het te verliezen. We hebben immers niets meer te verliezen. We hebben eeuwig leven. Eindelijk vrij. Zelfs de dood jaagt geen angst meer aan. Wat een heerlijke waarheid. Wat een geweldig evangelie. Wat een geweldige God. Alle eer, roem en aanbidding is voor Hem.