zondag 14 mei 2017

Geloof je wat Jezus zegt

Johannes 11:25-26
'Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?'

Jezus zegt wie Hij is en Hij vraagt ons of we dat geloven. Daar draait het helemaal om in het leven. Geloven we wat God ons zegt? Of meten we de woorden van Jezus af aan onze werkelijkheid, aan onze perceptie, aan onze opvattingen? Kan de tegenstelling groter zijn dan in dit verhaal? Lazarus is gestorven en begraven en Jezus vraagt nu aan zijn zussen of ze geloven dat Hij de opstanding en het leven is. Ons verstand verzet zich vaak tegen Gods woorden, ze lijken vaak zo ver van de werkelijkheid. Toch blijft de waarheid waar. Jezus verandert niet als we Hem niet geloven. Hij is en blijft de opstanding en het leven. En ook het andere blijft waar: wie in Hem gelooft zal leven, zelfs als hij al is gestorven. En ieder die leeft en in Hem gelooft, zal nooit sterven. Dat is de uitdagende waarheid die ons wordt voorgehouden. Geloven we dat?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten