maandag 1 mei 2017

Gods liefde is onvoorwaardelijk

Psalmen 103:17
'Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen.'

In deze psalm wordt gezegd dat Gods liefde eeuwig duurt voor wie zich aan zijn verbond houden, voor wie zijn geboden doen. Dat kan de indruk geven dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar het tegenovergestelde is waar. Niemand kan zich aan het wetsverbond houden en Gods geboden onderhouden, zonder te falen. Dan zou niemand Gods liefde kunnen ontvangen. Paulus beschrijft die situatie in de brief aan de Romeinen: ‘Allen zijn afgeweken .. en missen de heerlijkheid van God.’ En dan volgt er een MAAR… en dan komt Gods eeuwige liefde in beeld waarmee Hij ons heeft liefgehad. Paulus gaat verder: ‘MAAR worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade.’ Dat is de liefde van God, dat Hij heeft omgezien naar een verloren mensheid. Jezus is opgeofferd voor onze redding en het eerste wat God ons gaf was Zijn liefde en genade. Vrijspraak en geen veroordeling. Dat is de boodschap van Gods liefde: je zonden zijn vergeven en je kan Gods vergeving en liefde ontvangen uit genade. Dat heil is bestemd voor alle geslachten. Het enige gebod is dat we geloven in de Zoon van God en Zijn liefde ontvangen en delen.