donderdag 18 mei 2017

Laat God je raadsman zijn

Spreuken 13:16
‘Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.’

Wat zou er gebeurd zijn, als Adam en Eva hadden overlegd voor ze van de verboden vrucht gingen eten? Wat zou er gebeurd zijn, wanneer ze bij dat overleg ook God hadden betrokken? Ach, het antwoord laat zich raden. Hoeveel foute beslissingen zouden voorkomen zijn, wanneer er goed overleg had plaatsgevonden? Hoe zou de wereld er dan hebben uitgezien? We kunnen erover mijmeren, maar dan vervallen we in ‘wat als’ gedachten die niets oplossen. Nee, we kunnen ons beter op de toekomst richten. Hoe nemen we onze beslissingen? Vertrouwen we op ons eigen inzicht of laten we ons adviseren? En wie is onze raadgever? Een van Gods namen is Wonderbare Raadsman. Zijn advies is gratis en betrouwbaar.