donderdag 25 mei 2017

Vrede en vreugde voor eeuwig

Psalmen 30:5
‘Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.’

Onder het oude verbond was er de dreiging van straf, wanneer Gods geboden werden overtreden. Onder het nieuwe verbond bestaat die dreiging niet meer. God heeft al onze overtredingen op Jezus gelegd aan het kruis en zo verzoening gebracht. De toorn van God over de zonde duurde zolang Jezus aan het kruis hing. Op de eeuwigheid is dat een ogenblik in de tijd. Maar het gevolg is dat we voor eeuwig onder Gods gunst leven, uit genade. Voor het kruis is er geween, na het kruis begint het gejuich. De verlosten juichen om Gods liefde en goedheid. Zijn genade voor zondaren heeft ons eeuwig heil gebracht. De nieuwe dag is begonnen, het is Gods dag van heil waarin we leven. Zegen, overvloedig leven in alle opzichten, zodat we gul kunnen zijn voor anderen, dat is ons deel. Neem en eet van Gods tafel en geniet. De depressie is voorbij, die heeft Jezus ondergaan, voor ons is er vrede en vreugde voor eeuwig.