woensdag 28 juni 2017

Gods kracht overtreft onze gedachten

Efeziƫrs 3:20-21
‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’

Over welke kracht gaat het in dit vers? Een kracht die blijkbaar werkt boven bidden of beseffen. Het is dus zeker niet onze kracht, maar hij werkt wel in ons. Het is Gods kracht, het is de kracht waarmee hemel en aarde zijn geschapen. Het is de kracht van de waarheid, de kracht van Gods woord. En die kracht werkt in ons, hoe? Door geloof. Geloof verbind je met Gods kracht. Geloof is als de knop waarmee je het licht bedient. Het knopje geeft geen elektriciteit, evenmin als onze vingers waarmee we het knopje bedienen. Maar de knop zet de elektriciteit in werking die al beschikbaar is. De tekst zegt dat we meer kracht in ons ter beschikking hebben dan we bidden of beseffen. De kracht wordt dus ook niet opgewekt door bidden of door bedenken. Geloof in Gods waarheid zet de kracht van die waarheid vrij in je leven. En als die geloofskracht zichtbaar en merkbaar is, geeft het God glorie. Voor Hem is de heerlijkheid en de eer.