zondag 11 juni 2017

Jezus moet centraal staan in de verkondiging

Psalmen 97:10
‘Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt Zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.’

Goddeloze invloeden zijn er volop in de wereld en helaas ook in onze kerken. Goddeloze invloeden zetten de mens centraal met zijn gedrag. De preken gaan dan over je verantwoordelijkheid en je plicht. Paulus waarschuwt er in zijn brieven ook voor: laat je niet meeslepen door die armelijke wereldgeesten, raak niet, smaak niet, roer niet aan… Wie Gods liefde heeft leren kennen, wordt veranderd in zijn denken. Hij gaat de leegte zien van de menselijke inzettingen en de rijkdom van Gods genade. Veel religieuze leringen zijn leringen van boze geesten. Ze geven mensen een schuldgevoel en pressen tot meer toewijding. Als u van de Heer houdt, heeft Gods liefde eerst jouw hart bereikt. Gods Geest doet niets anders dan Gods grootheid laten zien. Niet de mens met zijn zondige gedrag staat centraal, maar Jezus met Zijn volmaakte en volbrachte werk. Zijn volmaakte liefde is het hart van het evangelie. Dat raakt mensen en brengt verandering. God behoedt Zijn kinderen, Hij biedt bescherming tegen kwade invloeden en allerlei wind van leer. De Heilige Geest laat zien hoeveel God van je houdt. Dat moet centraal staan in de prediking en in je denken.